အသည္းပံု lipstick

အသည္းlip ပံုသစ္ ေရာက္ပီေနာ္ခ်စ္တို့ေရ လက္ေဟာင္းနဲ့တူတူပါပဲေနာ္
တစ္ေခ်ာင္း 2000
10000 (6 လံုးတြဲ)
 3 years ago
No Comments