သူမ်ားသိန္းဂဏန္းေရာင္းလု႔ိမဝယ္ေပးႏုိင္တာမျဖစ္ရေအာင္

❣️ဘက္ထရီဆိုင္ကယ္❣️

ေစ်းႏွုန္း - ၆၅၀၀၀က်ပ္

သားသားမီးမီး ၅ႏွစ္အရြယ္ေလာက္ထိစီးလို့ရပါတယ္ရွင္
 3 months ago
No Comments