ဆဲြသား

ဆြဲသား
Ws- 2200(၁၀ထည္ေစ်း)
Ws- 2500(၅ထည္ေစ်း)
Rt-3000
☎️09976527841
*Deliျဖင့္ပို႔သည္။*နယ္မ်ားေငြးႀကိဳလြဲစနစ္ပါ။
*Deliက တစ္ပတ္မွ (၃)ရက္ပဲပို႔တာမို႔ ရက္ခ်ိန္ေလးျဖင့္ ႀကိဳတင္မွာယူေပးက်ပါရင္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။*
 3 months ago
No Comments
အလှကုန်

Gluta Choco Beat Detox Soap

ကျပ် 5,000

Cleanser

ကျပ် 15,000

Channel Bag

ကျပ် 3,500

Victoria's Secret Lotion

ကျပ် 5,500