သံလိုက္နာရီ​လွလွ

သံလိုက္နာရီ​လွလွ

👜​10000ks

🚗အိမ္ေရာက္ေငြ​ေခ်​(ရန္ကုန္ျမို့တြင္း)

🚂နယ္ျမို႔မ်ားေငြ၀င္ပီးကားဂိတ္သို့ပို့ေပးသည္

📲​09​:773189323​
 5 months ago
No Comments
အလွကုန္ ႏွင့္ ဖက္ရွင္ ပစၥည္းမ်ား

24 K Silver Mask

က်ပ္ 5,000

Bella April Fool

က်ပ္ 3,800

Jumbo Doom

က်ပ္ 14,500

Aloe Vera Mask

က်ပ္ 5,000

Ginseng Herbal Toner

က်ပ္ 4,500