ဆြယ္တာသုံးေရာင္စပ္ couple လဲရ single လဲရ
color 1 ( 6 ထည္တစ္စီ)
ws 3000
https://www.facebook.com/futureonlineshopping/
ဒီpage ေလးမွာ ဝင္ေလ့လာလို႔ရပါတယ္ Whole Sale only ပါ
ရန္ကုန္အခ်င္းခ်င္း ေငြ တစ္ဝက္လႊဲပီးပစၥည္းရမွေငြေခ်လို႔ရပါတယ္
တစ္ျခားနယ္မ်ား ေငြအျပည့္လႊဲရပါမည္
acc ထဲသို႔ ေငြ လႊဲပီး ၄ရက္အတြင္းပစၥည္းပို႔ေပးပါသည္§§§
 1 year ago
No Comments
More from "Saung Hninn Phyu"

Bkk

က်ပ္ 4,800

Ak

က်ပ္ 3,800

အျပဲ

က်ပ္ 4,100

ဂ်င္းစကပ္

က်ပ္ 5,000

အ႐ုပ္မ

က်ပ္ 2,700