ဂ်ပန္ထုတ္ ကြန္ျပဴတာမ်ား

ဂ်ပန္ႏုိင္ ငံ ထုတ္ fujisu & Toshiba အရည္ေသြးျမင့္ used ကြန္ျပဴတာမ်ားကုိ လက္လီလီကား ရရွိပါျပီခင္ဗ်ာ
1 သိန္းတန္ မွ စျပီး ေစ်းႏႈန္း အစားစားရွိပါတယ္။
 1 year ago
AungMoeThu 1 year ago
ုကြန္​ျပဴတာကစားရတာ​ေလးလံ​ေနလို႔လား၅​လ​ေလာက္​ၾကာရင္​ဗ်ာ
Kong Kalay 2 weeks ago
ph no. plz