ျမင္းေခါင္းတံဆိပ္ အသားျဖဴ တင္းတိတ္ဝတ္ျခံေပ်ာက္ဆပ္ျပာ

ျမင္းေခါင္း တင္းတိတ္ဝတ္ျခံေပ်ာက္ အသားျဖဴဆပ္ျပာ အသင့္ရွိ
1ခဲ=5000
အခဲၾကီးေနာ္ ေသးေသးေလးမဟုတ္ဘူး
 3 years ago
No Comments