ပန္းပင္ေထာင္ကြန္ပ်ဴတာထိုးဝမ္းဆက္

ယုန္ေပါင္းသားအထူမို႔တစ္ထပ္တည္းလည္းဝတ္လို႔ရျပီးအသာေအးေအးေလးျဖစ္လို့ရာသီမေရြးအဆင္ေျပတယ္ေနာ္
ဝမ္းဆက္၇ေတာင္ ၉၅၀၀
ဝမ္းဆက္၆ေတာင္ထြာ ၈၅၀၀
ဝမ္းဆက္၆ေတာင္ ၈၀၀၀
 1 year ago
No Comments
More from "ပ်ိဳေမ ပိုးထည္/ခ်ည္ထည္လက္လီလက္ကား"