Item

Kylie Brush Sets

ကျပ် 6,000

Vavola brush

ကျပ် 5,000

Bioaqua Lip care

ကျပ် 5,000

Kylie Mascara

ကျပ် 4,500

NYX Doll Eye Mascara

ကျပ် 4,000

NAKED 8 Waterproof Mascara

ကျပ် 4,000

Kylie Mascara

ကျပ် 4,000

Morphe Mascara Water Proof

ကျပ် 4,000