အမွတ္​ ၁၄၂ ပထပ္​၊ ၄၇ လမ္​း အ​ေပၚ၊ ​ဗိုလ္​တ​ေထာင္​၊ ရန္​ကုန္​ၿမိဳ ့။