စမတ္က်တဲ့အိတ္ေလးေတြပါ

ကာလာစံုရွိပါတယ္
 2 years ago
No Comments
အမ်ိဳးသမီး အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား

Couple

က်ပ္ 3,000

Diamond ကြက္

က်ပ္ 4,200

Bkk

က်ပ္ 4,800

ဂ်င္းစကပ္

က်ပ္ 5,000