အစင္းေ႐ွ႕ကြဲဂါဝန္

အစငး္ေရွခြဲဂါဝန္ အလန္း
color 2 (5ထည္တစ္စီ)
ws 5800
https://www.facebook.com/future online shopping/
ဒီpage ေလးမွာ ဝင္ေလ့လာလို႔ရပါတယ္ Whole Sale only ပါ
ရန္ကုန္အခ်င္းခ်င္း ေငြ တစ္ဝက္လႊဲပီးပစၥည္းရမွေငြေခ်လို႔ရပါတယ္
တစ္ျခားနယ္မ်ား ေငြအျပည့္လႊဲရပါမည္
acc ထဲသို႔ ေငြ လႊဲပီး ၄ရက္အတြင္းပစၥည္းပို႔ေပးပါသည္§§§
 9 months ago
No Comments
အမ်ိဳးသမီး အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား

Bkk Shoulder off

က်ပ္ 7,800

bkk meesuk Jeans

က်ပ္ 8,200

Be you Tshirt

က်ပ္ 5,500

Slim Bag with flower

က်ပ္ 13,000

MK

က်ပ္ 18,000

ဆြဲသား

က်ပ္ 3,600