အဆီက်ခါးပတ္

အဆီက်ခါးပတ္အဆီပိုေတြကို ျမန္ျမန္ေလာင္ကၽြမ္းေစၿပီး ကို
ခ်ပ္ရပ္ေစပါတယ္
ခါး တင္ ေပါင္ လက္ေမာင္း ဝမ္းဗိုက္ မည့္သည့္အစိတ္ပိုင္းတြင္မဆို ခါးပတ္ပတ္၍ တုန္ခါေစၿပီး အဆီပိုေတြေခ်ဖ်က္ေပးပါတယ္

09966412766
09966402113 သို႔ဆက္သြယ္မွာယူႏုိင္ပါတယ္

#အဆီက်ခါးပတ္
 1 year ago
No Comments
အမ်ိဳးသမီး အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား

အက်ီၤ

က်ပ္ 11,000

အိတ္

က်ပ္ 8,500

Shirt

က်ပ္ 5,800

Code-n2

က်ပ္ 115,000

Jump suit

က်ပ္ 15,500