အဆီက်ခါးပတ္

အဆီက်ခါးပတ္အဆီပိုေတြကို ျမန္ျမန္ေလာင္ကၽြမ္းေစၿပီး ကို
ခ်ပ္ရပ္ေစပါတယ္
ခါး တင္ ေပါင္ လက္ေမာင္း ဝမ္းဗိုက္ မည့္သည့္အစိတ္ပိုင္းတြင္မဆို ခါးပတ္ပတ္၍ တုန္ခါေစၿပီး အဆီပိုေတြေခ်ဖ်က္ေပးပါတယ္

09966412766
09966402113 သို႔ဆက္သြယ္မွာယူႏုိင္ပါတယ္

#အဆီက်ခါးပတ္
 9 months ago
No Comments
အမ်ိဳးသမီး အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား

အဆီက် Set

က်ပ္ 15,000

promotion no.5

က်ပ္ 8,900

Supreme Lv Tshirt

က်ပ္ 6,000

ပုလဲလက္

က်ပ္ 5,500

A to Z

က်ပ္ 2,600