ဂ်ပန္ကင္ဒုိ

အသြား 27"
အရုိး 10"
အသြားအသင့္ေသြးျပီးသားအရည္အေသြးျမင့္ ကင္ဒုိဓါး။
အလက္ေရနည္းလုိ႔ အျမန္၀ယ္ထားမွ ရမယ္ေနာ္။
ေစ်းႏူန္း 85000 ks
ဆက္သြယ္ရန္
09787612949
Vb or ph
 9 months ago
No Comments
အမ်ိဳးသား အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား

ေလးဂြ

က်ပ္ 100,000

Boy ဝတ္

က်ပ္ 15,000