အဆီချခါးပတ်

အဆီချခါးပတ်
ဝယ်ထားပီးမသုံးဖြစ်ပါ
ဘက်ထရီ နှင့် ဆားကက်ပြား ပြင်ရပါ့မယ်
ယူမယ်ဆိုပါးပါးလျှော့ပေးမယ်
ဘက်ထရီ က မသုံးတော့ ဆားပေါက်သွားတာ
လိုအပ်ရင်ဖုန်းဆက်ပေးပါ
09449002028
 3 months ago
No Comments
ကွန်ပျူတာနှင့် လျှပ်စစ်

Gaming desktop computer

ကျပ် 550,000

SJ700Wi-Fi Water proof camera

ကျပ် 50,000

PS4 pro Model CHU-7218 1tb korea

ကျပ် 500,000

Biqu B1

ကျပ် 572,000