ခဲဖ်က္ ပန္ကာပါ set
Price - 2500 ks
ခ်စ္ကေလးေလးေတြ ခဲဖ်က္ေလးလည္းဖ်က္လို႔ရ
ပူတဲ့အခ်ိန္ ဓာတ္ခဲေလးထည့္ၿပီး ပန္ကာ အေနနဲ႔လည္း
သံုးလို႔ရပါတယ္ေနာ္။
 4 years ago
No Comments