အမ်ိဳးသားအဂၤါသံုးGel

အမ်ိဳးသားသံုး Gel type
#Male_Sexual_Delay_Gel
Big Size, Long Lasting , Delay
အာနိသင္ 3 မ်ိဳးပါဝင္ပါတယ္

Gel တစ္ဘူး #Price_25000ks

#Gel အသံုးျပဳပံု
တေန႔ 2 ႀကိမ္ လိမ္းေပးရပါတယ္
1 ဘူးကုန္တာနဲ႔ မူလ အရြယ္စားထက္ ပိုမိုႀကီးထြားလာေၾကာင္းသိသာပါတယ္

#Product_from_USA

#09798131477သို႔ဆက္သြယ္မွာယူႏိုင္ပါတယ္
Page Chat box ကေနလည္း မွာႏိုင္ပါတယ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း အိမ္အေရာက္ Delivery ရွိပါတယ္
က်န္ၿမိဳ႕မ်ားမွာ ေငြလႊဲရတာနဲ႔ ပစၥည္းတင္ေပးပါတယ္

Chit Ko Ko
KBZ atm no. 999 30 704 500 493 101

Ph no. 09966412766 သို႔အေသးစိတ္ေမးျမန္းမွာယူႏိုင္ပါတယ္

#အမ်ိဳးသားသံုးGel
 5 months ago
No Comments
အမ်ိဳးသား အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား

CN-5

က်ပ္ 9,500