သူတို႔ဘာေျပာလဲ

Customer ဘာေျပာသလဲ 🙄🙄

အနံ့လဲအဆင္ေျပတရ္ ✔️
တစ္ခုထဲနဲ႔တင္အခုလိုအဆင္ေျပမွန္းအခုမွပဲသိေတာ့တရ္ ✔️

အခ်ိန္မေႏွာင္းခင္ Treechada ေလးျမန္ျမန္ဝယ္သုံးပါ
ျမန္ျမနိလွခ်င္ရင္ ျမန္ျမန္ဝယ္သုံး 😜💗💗
 2 years ago
No Comments