နားသန္႔စက္

နာဖာေခ်းေတြကိုမနာၾကင္ေစဘဲစုပ္ထုတ္ေပးမဲ့စက္ေလူပါေနာ္နားကိုမထိခိုက္ေစပါ။
 3 months ago
No Comments
ေဆးႏွင့္ က်န္းမာေရး ပစၥည္းမ်ား

X5 Slimming Effect

က်ပ္ 11,000

Vitamin D3 5000IU

က်ပ္ 16,000