နာဖာေခ်းေတြကိုမနာၾကင္ေစဘဲစုပ္ထုတ္ေပးမဲ့စက္ေလူပါေနာ္နားကိုမထိခိုက္ေစပါ။
 3 weeks ago
No Comments