နာဖာေခ်းေတြကိုမနာၾကင္ေစဘဲစုပ္ထုတ္ေပးမဲ့စက္ေလူပါေနာ္နားကိုမထိခိုက္ေစပါ။
 6 months ago
No Comments