အိတ္​

ဒီဇိုင္​း၂မ်ိဳးလြယ္​လို႔ရပါတယ္​
 1 year ago
No Comments
အလွကုန္ ႏွင့္ ဖက္ရွင္ ပစၥည္းမ်ား

MAC Powder

က်ပ္ 5,000

Bella mafia matte lipstick

က်ပ္ 2,500

Aloe Vera Mask

က်ပ္ 5,000

Makeup Cleaner

က်ပ္ 3,500

rorec ေရခ်ိဳး

က်ပ္ 6,000