အဆီက်​လူး​ေဆး အဆီက်​ေသာက္​​ေဆး ႏွင္​့ လူသံုးကုန္​အမ်ိဳးမ်ိဳး